web analytics

אסטרולוגיה

אסטרולוגיה הינה צורת חיזוי עתיד ומרכיבים אנושיים באדם (תכונות אופי וכיוצא בזה). המילה אסטרולוגיה משמעה תורת הכוכבים, מה שמעיד על כך שתורה זו מתבססת על הכוכבים ה”סובבים” את חיינו, החיזוי מתבצע על פי קריאה של עשרת הכוכבים ה”סובבים” את כדור הארץ (למרות שאין זה כך בפועל אלא שכדור הארץ ועוד כוכבים רבים סובבים סביב השמש) . עשרת הכוכבים הם : שמש, ירח (גם הוא נחשב כוכב לכת למרות שבפועל אינו), צדק, מאדים, נוגה, אוראנוס, שבתאי, פלוטו, מרקורי וונוס.
הקריאה מתבצעת בעזרת חישובים מתמטיים ואסטרונומיים מדויקים כשעל ידי גורמים אלו, קובעים את מיקומם המדויק של הכוכבים.

חיזוי העתיד באמצעות אסטרולוגיה

חיזוי עתידו של אדם מתבסס על מספר דברים והראשון במעלה ביניהם היא המפה האסטרולוגית. בזמן הלידה מבצעים מעין “צילום” של מפת הכוכבים ועל פי מפה זו יקראו המשך מפותיו של האדם. מפת הכוכבים ברגע הלידה גם מסמלת את אופיו ותכונותיו של אחד.
הסברה הרווחת היא שמוצא האסטרולוגיה הוא בבל העתיקה, אך ישנם הטוענים כי הגיע מסין העתיקה. כך או כך ישנה דעה כי אברהם אבינו היה בין האסטרולוגים הראשונים בעצמו ואפילו מופיע על כך אזכור בתנ”ך (בראשית טו’ פסוק ה’).
כוכבי הלכת ומיקומם אם כן מגדירים את מהלך חייו של אדם, אך האסטרולוגיה מכירה עם כן ביכולתו של האדם לבצע בחירות מסוימות, מה שמקובל גם ביהדות (חז”ל קבעו “הכל צפוי והרשות נתונה”). כל כוכב לכת מבין הנ”ל מייצג אנרגיה מסוימת או כוח כלשהו.

מפה האסטרולוגית

במפה האסטרולוגית 12 בתים כאשר כל בית מסמל תחום שונה בחיי האדם

 • תכונות מרכזיות: אישיות, חיצוניות ופרספקטיבה.
 • חומריות: פרנסה, אמידות, כסף וכו’.
 • המשפחה ושאר אנשים הקרובים לאדם, מסגרות ואורח חיים.
 • בית, חיים משותפים וחיי משפחה.
 • סיפוקים עצמיים מיידים (רומנים וכו’) / ילדים.
 • עבודה, תעסוקה ובריאות.
 • נישואין, שותפות בחיי היום יום.
 • מיסטיקה, מין, מוות.
 • נסיעות וטיולים, והתפתחות מנטלית.
 • מצב חברתי וקריירה.
 • חברים קרובים והסביבה החיצונית בקבוצות.
 • רוחניות, פנימיות ונשמה.

גלגל המזלות ואסטרולוגיה

כמו שהמפה מחולקת ל- 12 חלקים כך גם גלגל המזלות וזהו אינו מקרה. גם המזל שלנו נקבע על פי מיקום הכוכבים ביום לידתנו והמזל יהיה קבוצת הכוכבים המקבילה לו לפי חילוק השמיים.
הביקורות המדעיות טוענות שתורה זו אינה אלא אמונה טפלה. זאת, כיוון שלא ניתן להתבסס על כוכבים במערכות רחוקות (למרות שבעיניים ניתן לראותם), כמשפיעים על תכונות או התנהגות האדם, מכיוון שבעוד שאנו רואים אותם במצב מסוים כעת, בפועל הם רחוקים שנות אור מאיתנו ומיקומם ואפילו עצם קיומם עלול להיות שונה לחלוטין.
עוד טענות על כך שיש בעיה בתפיסה המרחבית של תורה זו עולות כיוון שהתורה מדברת על השמיים והכוכבים בשני מימדים ( ציר X וציר Y ) בעוד שאנו מודעים בוודאות למימד השלישי וכביכול יותר מזה.

דילוג לתוכן