web analytics

מזל טלה התאמת מזלות

התאמת מזלות היא דבר שחשוב מאוד לקחת בחשבון שחושבים על זוגיות. מרכיב מרכזי הוא היסוד על נשען המזל. מזל טלה מתבסס כידוע על יסוד האש, ובמרבית המקרים מזלות שנשענים על אותו היסוד יתאימו. הסיבה לכך היא דרך המחשבה המשותפת של שני המזלות וכך יכולת ההבנה ובניית הבסיס הזוגי מתחזקת.
כמובן שלא מדובר במשהו חקוק בסלע, ואסור להתבסס אך ורק על היסודות השונים. אנחנו יודעים שבני מזל טלה יכולים להיות שונים מאוד זה מזה וכך גם בכל המזלות האחרים.

התאמה בין מזלות מתבצעת באופן הנכון ביותר על ידי שקלול הנתונים האישיים של כל אחד מבני הזוג. נלקחים בחשבון גם תאריך הלידה ספציפי, גם שעת הלידה וגם ניתוח מעמיק של האופי של כל אחד מבני הזוג. חשוב מאוד למצוא את התכונות שישלימו אחת את השניה ולהימנע עד כמה שניתן מאלו שיפריעו להתקיימות כל אחד מהפרטים בנפרד. החוכמה היא לבצע התאמה שתחזיק לא רק בהתחלה כשיש ריגוש, אלא גם שנים לאחר מכן.

מזל טלה עם מזל טלה

מזל טלה עם מזל שור

מזל טלה עם מזל תאומים

מזל טלה עם מזל סרטן

מזל טלה עם מזל אריה

מזל טלה עם מזל בתולה

מזל טלה עם מזל מאזניים

מזל טלה עם מזל עקרב

מזל טלה עם מזל קשת

מזל טלה עם מזל גדי

מזל טלה עם מזל דלי

מזל טלה עם מזל דגים

דילוג לתוכן